Samen met cliënten aan de slag

Hulpdiehelpt helpt u weer op weg:

  • op het gebied van financiën/administratie
  • leefomgeving
  • dagindeling
  • dagbesteding
  • persoonlijke situatie
  • relaties
  • psychisch welzijn

Wij doen dit vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Geen wachtlijsten: iedereen met een indicatie vanuit de gemeente of zorgkantoor kan altijd bij ons terecht

Hulpdiehelpt is KIWA gecertificeerd. Wij voldoen aan de ISO 9001