home

Welkom!
Mogelijk ben je op zoek naar hulp of zorg of ben je om een andere reden benieuwd naar onze organisatie. Kijk rond en neem gerust contact op als je vragen hebt. O ja, we vinden het belangrijk dat het contact met respect voor elkaar verloopt, ook vinden we het belangrijk dat het contact laagdrempelig is. Elkaar aanspreken met je of jij kan daar een klein beetje bij helpen, daarom spreken we je op deze website dan ook met ‘je’ aan.  

Welke zorg biedt Hulpdiehelpt?
Begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband:
We bieden ambulante begeleiding aan mensen die moeite hebben met het zelfstandig organiseren van allerlei zaken in het dagelijks leven ten gevolge van psychiatrische of sociale problemen. We werken zoveel mogelijk samen met de hulpverleners die om je heen staan zoals de praktijkondersteuner GGZ of een intensive home treatment team (IHT).

Enkele voorbeelden van situaties waarin wij ondersteuning kunnen bieden zijn  dementie, een verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, eenzaamheid, financiële problemen, opvoedingsgerelateerde problemen en gebrek aan een adequate daginvulling.
De begeleiding die wij bieden is zoveel mogelijk gericht op het stimuleren, motiveren en activeren en is zoveel mogelijk gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Onze begeleiders staan naast jou en begeleiden waar nodig bij het zelf-doen. Het doel is dat we je toerusten om zo zelfredzaam mogelijk functioneren, zelfontplooiing te bevorderen en een gewaardeerde rol in de maatschappij te vervullen.

Wijkzorg
In de regio’s Almelo en Enschede bieden wij wijkzorg, altijd zoveel mogelijk gericht op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn. Onze verpleegkundigen en begeleiders ondersteunen het wijkzorgteam in het volbrengen van deze missie.

Vind je het prettig om eens met ons in gesprek te gaan om samen de mogelijkheden door te spreken dan kan dat uiteraard, vrijblijvend uiteraard. We bieden ook ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie.
Je kunt ons bellen (085-3037276) of mailen (info@hulpdiehelpt.nl)

cropped-Screen-Shot-2014-10-10-at-18.44.03-1.png
Screen Shot 2014-10-10 at 18.44.27

Achtergrond van de organisatie
De naam Hulpdiehelpt is zorgvuldig gekozen. Wij willen uitstralen dat we hulp leveren die helpt. Samen met de cliënt, familie/ vrienden en de overige disciplines die betrokken zijn zullen wij ons optimaal inzetten om dit doel gezamenlijk te bereiken.

Onze organisatie is opgestart door 2 verpleegkundigen die vanuit hun ervaring in de psychiatrie en thuiszorg de zorg voor de cliënten op een hoger niveau willen brengen . We vinden het belangrijk kleinschalig te zijn en dicht bij onze cliënten te staan. We kijken altijd naar mogelijkheden van de cliënt en de omgeving waarin de cliënt verkeert. We verlenen de zorg op een efficiënte en effectieve wijze en bieden maatwerk aan. Ook als er geen op de reguliere hulpverlening passende hulpvraag is kunnen wij ondersteuning bieden.

We doen  niet aan kleine lettertjes of dubbele agenda’s, dat zul je terugzien in de wijze waarop wij de zorg leveren