Samen met de cliënt stellen we de hulpvraag van de cliënt vast. Dit wordt met een aantal heldere doelen vastgelegd in een zorgplan, hieraan wordt concreet gewerkt.

Hulpdiehelpt heeft geen wachtlijsten. Wij leveren zorg vanuit de WMO en de WLZ.

Een cliënt aan het woord...