Iedereen wil in zijn kracht staan

Bij ons kun je doorgroeien. Sterker nog: het is juist de bedoeling dat jij doorgroeit. Veel van onze medewerkers groeiden met ons mee, zowel binnen onze nieuwe rol in de maatschappij als in een veranderend zorglandschap.

Wij zien graag dat jij die ruimte neemt, want dat doen wij ook. Wij doen het samen, met elkaar, zonder hiërarchie.

ons team versterken?

Neem contact met ons op als je ook deel wil uitmaken van ons team, of bekijk onze vacatures.
vacatures
‘het mag best een beetje schuren als dat voor beweging zorgt’
‘het mag best een beetje schuren als dat voor beweging zorgt’

ontwikkeling

voorbeeld: ontwikkeling is er voor de client én voor de zorgverlener

Hulpdiehelpt is constant in beweging. We verwachten dat jij dat ook bent. Samen in beweging blijven is wat we voor ons zien. Blijf jezelf ontwikkelen, denk out-of-the-box. We verwachten dat jij het voortouw neemt. Geen baas boven baas.

We vinden persoonlijke vrijheid en autonomie erg belangrijk, een groot goed. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor onze zorgverleners. We vinden het belangrijk ons als goed werkgever op te stellen. Dat houdt in dat we samen kijken hoe we jou als zorgverlener kunnen helpen je te ontwikkelen in je vak. We zijn er niet alleen voor cliënten maar ook voor onze vakmensen.

Hulpdiehelpt is opgericht door twee psychiatrisch verpleegkundigen die ervaring hebben op verschillende terreinen binnen de psychiatrische hulpverlening (zowel klinisch als in de thuiszorg). Onze organisatie bestaat verder uit begeleiders uit Overijssel en Gelderland. We weten dus waar we het over hebben, als we over zorg praten. Zo vertellen onze hulpverleners over hun werk bij Hulpdiehelpt:

Yvonne: Ik heb de afgelopen 15 jaar ervaring in de zorg opgedaan, zowel ambulant, individueel als in groepsverband, waaronder het werken met mensen met gedragsmatige problemen en in de gehandicaptenzorg.
Ik wil een bijdrage leveren aan hulp die echt helpt. Samen met de cliënt kijk ik naar de mogelijkheden: wat geeft je kwaliteit van leven? Van hieruit zoeken we de positieve energie. Belangrijke kernwaarden voor mij zijn: openheid en duidelijkheid. Verder vind ik het leuk om nieuwe dingen te ontwikkelen en hierbij mijn energie en creativiteit gebruiken, zoals een nieuwe vorm van dagbesteding

Suzan: Bij Hulpdiehelpt werk je vanuit de kracht van de mens. Hoewel werken vanuit kracht weleens verwarring oproept, blijft Hulpdiehelpt hierin bijstellen. Wanneer je bijvoorbeeld al veel advies en diagnoses hebt gekregen, is het soms lastig daarin de juiste weg te vinden. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat moet of mag ik zelf doen? En is compensatie nodig? Hulpdiehelpt biedt hierin maatwerk aan. Het gaat erom dat mensen hun leven kunnen leiden op een manier die bij hen past. Omdenken is daarbij belangrijk, maar tegelijkertijd een uitdaging. Deze uitdaging geldt voor alle betrokkenen, zoals Wmo, cliëntorganisaties en de cliënt zelf. Hulpdiehelpt stuurt hierbij door passende oplossingen te zoeken mét mensen, in plaats van vóór mensen. Zo wordt bijvoorbeeld een hulpplan geschreven door de hulpvrager, worden verantwoordelijkheden gedeeld en worden de hulpplannen voor langer termijn gecreëerd.

Anja:Ik ben vanaf bijna het begin betrokken bij Hulpdiehelpt en werk er nog steeds met veel plezier. Wat mij zo aanspreekt is de manier waarop wij hulp bieden. We werken niet volgens een vaste methodiek. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en samen met de cliënt gaan we op zoek naar de werkelijke vraag achter de hulpvraag en vervolgens naar passende ondersteuning. En als iets niet werkt zoeken we verder. We kijken naar wat echt werkelijk nodig is, niet meer en niet minder.
Omdat mensen met verschillende achtergronden en expertises bij ons werken, kunnen we bij verschillende hulpvragen de passende hulpverlener vinden. De open en transparante werkwijze, de korte lijnen en de laagdrempeligheid richting de cliënt, collega’s onderling en andere instanties wordt door iedereen als prettig ervaren.
Een cliënt vertelde mij onlangs dat ze al verschillende hulpverleners heeft gehad en nu pas het gevoel heeft echt geholpen te worden. Dat was een mooi compliment.

doorgroeien

we zoeken ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat de ruimte bestaat om door te kunnen groeien. We willen graag een organisatie zijn waarbij iedereen het gevoel heeft zich te kunnen ontwikkelen. Een van de voorbeelden is dat de mogelijkheid bestaat je te ontwikkelen tot intaker, je maakt dan onderdeel uit van het intaketeam. Zo hebben we verschillende rollen beschikbaar waarin jij je kunt ontwikkelen.

Als organisatie ontwikkelen we ook, zo zijn we naast onze traditionele diensten gestart met een ontmoetingscentrum. Iedereen die wil mag binnenlopen om een kop koffie te drinken of een kleine zorgvraag te stellen. Als onze zorgverleners die kunnen beantwoorden dan doen we dat graag, zonder directe tegenprestatie. We hopen hierdoor een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het grote geheel. Dat vinden wij professioneel!

‘ik heb eindelijk het gevoel dat ik me kan ontwikkelen in mijn vak.’

Anja