Doorgroeien als zorgprofessional

Bij ons kun je doorgroeien. Sterker nog: het is juist de bedoeling dat jij doorgroeit. Veel van onze medewerkers groeiden met ons mee, zowel binnen onze nieuwe rol in de maatschappij als in een veranderend zorglandschap.

Wij zien graag dat jij die ruimte neemt, want dat doen wij ook. Wij doen het samen, met elkaar, zonder hiërarchie.

ons team versterken?

Neem contact met ons op als je ook deel wil uitmaken van ons team, of bekijk onze vacatures.
vacatures

ontwikkeling is er voor de cliënt én voor de zorgverlener

Hulp die Helpt is constant in beweging. We verwachten dat jij dat ook bent. Samen in beweging blijven is wat we voor ons zien. Blijf jezelf ontwikkelen, denk out-of-the-box. We verwachten dat jij het voortouw neemt. Geen baas boven baas.

We vinden persoonlijke vrijheid en autonomie erg belangrijk, een groot goed. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor onze zorgverleners. We vinden het belangrijk ons als goed werkgever op te stellen. Dat houdt in dat we samen kijken hoe we jou als zorgverlener kunnen helpen je te ontwikkelen in je vak. We zijn er niet alleen voor cliënten maar ook voor onze vakmensen.

Hulp die Helpt is opgericht door Aly Hegeman die ervaring heeft op verschillende terreinen binnen de psychiatrische hulpverlening (zowel klinisch als in de thuiszorg). Onze organisatie bestaat verder uit begeleiders uit Overijssel en Gelderland. We weten dus waar we het over hebben, als we over zorg praten. Zo vertellen onze hulpverleners over hun werk bij Hulp die Helpt :

Anja : Ik ben vanaf bijna het begin betrokken bij Hulp die Helpt en werk er nog steeds met veel plezier. Wat mij zo aanspreekt is de manier waarop wij hulp bieden. We werken niet volgens een vaste methodiek. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en samen met de cliënt gaan we op zoek naar de werkelijke vraag achter de hulpvraag en vervolgens naar passende ondersteuning. En als iets niet werkt zoeken we verder. We kijken naar wat echt werkelijk nodig is, niet meer en niet minder. Omdat mensen met verschillende achtergronden en expertises bij ons werken, kunnen we bij verschillende hulpvragen de passende hulpverlener vinden. De open en transparante werkwijze, de korte lijnen en de laagdrempeligheid richting de cliënt, collega’s onderling en andere instanties wordt door iedereen als prettig ervaren. Een cliënt vertelde mij onlangs dat ze al verschillende hulpverleners heeft gehad en nu pas het gevoel heeft echt geholpen te worden. Dat was een mooi compliment.

doorgroeien

we zoeken ontwikkeling

Als organisatie ontwikkelen we ook, zo zijn we naast onze traditionele diensten gestart met een inloophuis in Wierden en hebben wij een dagbesteding op onze locatie in Almelo. Iedereen die wil mag binnenlopen om een kop koffie te drinken of een kleine zorgvraag te stellen. Als onze zorgverleners die kunnen beantwoorden dan doen we dat graag, zonder directe tegenprestatie. We hopen hierdoor een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het grote geheel. Dat vinden wij professioneel!

‘ik heb eindelijk het gevoel dat ik me kan ontwikkelen in mijn vak.’

Anja