1

het zorglandschap moet anders

Marktwerking heeft de zorg ‘commercieel’ gemaakt. Bedrijven worden opgericht en geleid door mensen die geen ervaring in de zorg hebben; die zich richten op het behalen van een zo groot mogelijke omzet of winst. Hulp die Helpt is opgericht door twee verpleegkundigen met veel kennis en ervaring. We stellen de cliënt voorop. Behalen van doelen, verminderen van zorguren en het bereiken van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is ons grootste doel. Hierin zoeken wij veel samenwerking met gemeente, voorliggende voorzieningen en het netwerk van de cliënt.

2

normale zorg zou niet bijzonder moeten zijn

Niet lullen maar poetsen. Samen maken we de problemen van de cliënt inzichtelijk. We proberen deze zo praktisch mogelijk op te lossen. We kijken altijd naar de mogelijkheden die iemand heeft. We denken niet in problemen of onmogelijkheden.

3

iedereen is gelijk maar niemand hoeft hetzelfde te zijn

Ieder mens is uniek, dat respecteren we. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten bij ‘hoe je bent en leeft’. Onafhankelijk van inkomen, geslacht, seksuele voorkeur of culturele achtergrond.

4

iedereen wil groeien

We staan voor zelfontwikkeling. Voor cliënten, maar ook voor onze werknemers en onze collega-organisaties. Die spreken we aan als wij problemen signaleren. We proberen ze te ondersteunen bij het bieden van meer kwaliteit en het binnenhalen van nieuwe of andere expertise. Omgekeerd schromen we zelf ook niet om hulp te vragen bij andere professionals/organisaties als wij ondersteuning nodig hebben.

5

‘neutraal’ is niet hetzelfde als eerlijk en transparant

We spreken heldere en realistische doelen af met de cliënt. We verwachten dat onze cliënten hun best doen om zo samen de besproken resultaten te bereiken. We vinden het belangrijk dat we elkaar aanspreken op de haalbaarheid van doelen en op de kwaliteit van zorg.

6

de regeltjes weten het niet beter dan de expertise van een zorgprofessional

Met elkaar beschikken we over een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Wij vinden dat het soms best mag schuren (met financierders, andere professionals, collega’s en cliënten) als we daarmee de doelen samen kunnen behalen. Dit vraagt vaak om out-of-the-box- denken en om vrijheid van handelen. We werken natuurlijk met respect voor de wet- en regelgeving, maar als het nodig is zijn we niet bang om creatief te denken of de randjes op te zoeken.

7

we werken zo lean en mean mogelijk

We vinden het belangrijk zo kostenefficiënt mogelijk te werken, dat vinden we belangrijk. En we zorgen dat onze professionals zo zelfredzaam mogelijk zijn, zodat ze het werk onderweg kunnen uitvoeren.

8

zorg en doelstellingen zijn altijd belangrijker dan financieel gewin.

We zien het bij collega-organisaties weleens anders maar wij schatten zorgvuldig in of wij samen met de cliënt de doelen wel kunnen behalen en of wij de beste partij voor de cliënt zijn. Wij schromen niet om door te verwijzen en zorguren af te bouwen als de doelen zijn behaald. Hierdoor zijn wij op lange termijn een betrouwbare partner voor verzekeraars, cliënten en gemeenten.

9

door kennis te delen komen we verder

Wil je snel reizen, ga alleen – wil je ver komen, reis dan samen! We ondersteunen collega-organisaties bij het verbeteren van kwaliteit en deskundigheid. We delen onze kennis en ervaring het liefst op basis van wederkerigheid. Zo bouwen we met elkaar aan (nog) meer kwaliteit in het hele werkveld.

10

wil je iets veranderen? begin!

We trekken onze mond open als we misstanden of problemen signaleren. Dit verwachten we ook terug. We werken niet hiërarchisch maar vanuit een gelijkwaardige en open cultuur. Met respect voor elkaar en met respect voor de zaken die aangekaart worden. We spreken een ander erop aan als we het ergens niet mee eens zijn, maar je mag ons er ook op aanspreken!