voor hulpzoekenden

Het Aanbod
Onze dienstverlening is er op gericht je eigen kracht en die van je omgeving te versterken. Daarvoor is het nodig dat het aanbod aansluit bij de wensen van de cliënt, passend binnen maatschappelijke ontwikkelingen. Het aanbod wordt altijd in overleg met de cliënt geleverd, we kunnen in overleg het aanbod bijstellen of ontwikkelen zodat het past binnen jouw situatie. De begeleiding wordt geleverd op basis van een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan komt duidelijk te staan aan welke doelen er gewerkt wordt en wie er verantwoordelijk voor is. Er wordt regelmatig (minimaal 1 x per 6 maanden) samen met je gekeken of deze doelen nog relevant zijn en eventueel zal het begeleidingsplan bijgesteld worden.

Screen Shot 2014-10-10 at 18.44.15
Screen Shot 2014-10-10 at 18.43.51
Screen Shot 2014-10-10 at 18.44.27

Enkele voorbeelden van trajecten die wij aanbieden aan cliënten zijn:

toewerken naar diagnostiek
Je omgeving of jij zelf merkt dat er iets aan de hand is, het kan zijn dat je daardoor vastloopt in je werk of privé-leven. HulpdieHelpt kan je begeleiden naar diagnostisch onderzoek zodat duidelijk wordt waardoor je vastloopt en we gericht aan het werk kunnen om je (weer) in je kracht te zetten.  

Aanleren en ontwikkelen van vaardigheden
We gaan uit van de kracht van ieder individu. We behandelen cliënten als volwaardig en zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om vaardigheden aan te leren of te ontwikkelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat je (weer) onderdeel uitmaakt van de samenleving.

We bieden ondersteuning bij het toewerken naar een baan maar ontwikkelen ook beschutte werkplekken waar je in een veilige omgeving op jouw tempo de stapjes kunt maken. Ook bieden we mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot zelfstandig wonen.

Het opbouwen van een netwerk
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat je mensen om je heen hebt bij wie je je verhaal kunt doen of die je om een gunst kunt vagen. We helpen je bij het aangaan van contacten zodat je een systeem om jezelf opbouwt dat jou de ondersteuning kan bieden die je nodig hebt.

Aanmelden:
Cliënten of mantelzorgers kunnen zichzelf aanmelden zodat de zorg opgestart kan worden. Een medewerker van Hulpdiehelpt zal een afspraak met je maken om te inventariseren welke hulpvraag er is.
Allereerst gaan wij na of er in jouw directe omgeving mensen zijn die kunnen helpen, dit is een landelijke verplichting. Vervolgens gaan wij samen met jou na welke mogelijkheden lokale welzijnsorganisaties bieden om ondersteuning te bieden. Als de omgeving en welzijnsorganisaties onvoldoende ondersteuning kunnen bieden dan pas mag er professionele zorg ingezet worden. Als je nog geen indicatie hebt dan kunnen wij helpen met het aanvragen van een indicatie.
Twijfel je of je tot onze doelgroep hoort? Neem dan eens een kijkje bij het FAQ overzicht, daar staan onze doelgroepen beschreven of neem even contact met ons op.