visie en missie

MISSIE:
Hulpdiehelpt is een thuiszorgorganisatie die begeleiding geeft aan mensen met Psychiatrische, Maatschappelijke en/of Sociale problemen. Deze begeleiding gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en haar omgeving.

Er wordt niet voor de, maar samen met de cliënt en zijn omgeving gewerkt waarbij het uitgangspunt is dat we uitgaan van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden van de cliënt.

Hulpdiehelpt brengt mensen in staat om hun eigen kracht te vinden en deze in te zetten zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. We kunnen snel inspringen op de (veranderende) situatie door een nauwe samenwerking te houden tussen mantelzorgers, welzijnsorganisaties en andere professionals zoals intensive home treatment en POH GGZ. Onze overtuiging is dat korte lijntjes ervoor zorgen dat we efficiënt, doelgericht en cliëntgericht kunnen werken.

Dit zal op den duur kostenbesparend zijn en er kan eerder ingesprongen worden bij crisissituaties.

Ook vinden we het van groot belang dat medewerkers genoeg kennis bezitten om vanuit eigen kracht te werken, dit betekend dat er volop gekwalificeerde mensen werken en dat er transparant gewerkt wordt. We besteden veel aandacht aan bij- en nascholing en delen zowel intern als extern elkaars expertise.

Hulpdiehelpt is in staat om een arrangement samen te stellen waarin duidelijk naar voren zal komen hoeveel uur per week, welke discipline en voor welke termijn er begeleiding ingezet moet worden om de doelstelling(en) te kunnen behalen.

VISIE:
Hulpdiehelpt ondersteunt cliënten, professionals en mantelzorgers zodat mensen met een beperking als volwaardig lid in de maatschappij kunnen deelnemen. Cliënten (her)kennen hun eigen kracht en voeren regie over hun leven waarbij Hulpdiehelpt faciliteert.